MICK VELDHUIJSEN

Na een business-school in Londen en een rechtenstudie in Utrecht te hebben gevolgd werd Mick advocaat. Hij is ook hoofddocent vaardigheden en docent ethiek op de beroepsopleiding, coach en intervisiebegeleider. Mick is lid van de Raad van Discipline in het resort Arnhem-Leeuwarden. Van vaardigheden en ethiek weet hij dus wel wat.

Zijn benadering is down-to-earth en hij heeft een zeer praktisch toepasbare stijl van coachen. Zo snel mogelijk de draad weer oppakken is zijn devies. Mick is je sparring partner, met wie je een goed gesprek kan hebben, aan tafel, in de kroeg of lopend over de hei. Het kan gaan over praktijkperikelen, hoe je weer goed in je vel komt te zitten of hoe je fouten kan herstellen of voorkomen. Eigenlijk waar jij het over wil hebben of waarover het nodig is het eens te hebben.

Mick wil dat je goed functioneert op alle vlakken, je praktijk goed uitoefent en fluit als je fietst. Met zijn 31 jarige ervaring in de advocatuur weet hij tegen welke vragen en moeilijkheden je op kunt lopen en welke fouten je kan maken. Hij helpt je graag de antwoorden of oplossingen te vinden.