HEIN KARSKENS

Na zijn rechtenstudie richtte Hein (met drie studiegenoten) in 1979 het Advokatenkollektief Bos en Lommer op (thans, zonder ‘K’ s : Bos en Lommeradvocaten). Sinds 2022 werkt hij zelfstandig als eenmanskantoor.

Hein coacht advocaten in het bijzonder op het professioneel ethische vlak.

Dat kan nodig zijn omdat de toezichthouder (nu nog: de plaatselijke Deken) navraag doet, of omdat een klacht binnenkomt wat tot nadenken stemt of omdat een cliënt ontevreden is. Maar ook omdat het wellicht de hoogste tijd is ongeacht de aanleiding, het professioneel handelen in het licht van de beroepsethiek onder de loep te nemen. Wat zijn de veranderingen, de laatste ontwikkelingen in het gedragsrecht en de uitleg door de tuchtrechter. Zo’n (her)bezinning kan natuurlijk veel gedoe voorkomen maar ook het ethisch besef weer op scherp zetten.

Hein heeft een brede ervaring in het tuchtrecht en advisering in gedragsrechtelijke vraagstukken. Hij was van 2001 tot 2021 lid van de Raad van Discipline Amsterdam, is als hoofdocent Ethiek verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten waar hij ook als advocaat-trainer Ethiek optreedt.

Hij was lid van de raad van toezicht van de Amsterdamse Orde en lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Hij adviseerde de Orde van Advocaten Suriname en werkte mee aan de totstandkoming van de Beroepsopleiding Advocaten aldaar en het tuchtrecht voor Advocaten.

Hein verzorgt diverse cursussen op het gebied van het gedrags-en tuchtrecht.